Thermia Atec zníži účty za vykurovanie až o 67 %

Nájomníci si užívajú komfort poskytovaný tepelným čerpadlom Thermia od prvého dňa

One heat pump and two success stories

Jesenice je mesto na severu Slovinska, blízko Álp pri hraniciach s Rakúskom. Žije tu 13 000 obyvateľov a je preslávené ako slovinský domov baníctva a hutníctva.

Obyvatelia dvoch domov z komunity tohoto mesta sa rozhodli, že znížia svoje účty za vykurovanie. Toto je príbeh, ako si dva nezávislé bytové domy, zriadili to isté riešenie na prípravu teplej vody.

„Náklady sa znížili o 70 %, čo znamená návrat počiatočných investícií, len za tri roky.“

Keď použijeme mesto Jesenice a Koroska Bela ako príklady, jasne uvidíme, že návratnosť počiatočných investícií môže byť zmeraná. Do výpočtu vstupuje energia, ktorú tepelné čerpadlo dodá a energia spotrebovaná na prevádzku tepelného čerpadla. Z toho potom vychádzajú úspory. V oboch prípadoch boli inštalované rovnaké vzduchové tepelné čerpadlá a výsledky boli zrovnateľné.
Popri zníženiu výdavkov rezidencie, taktiež dosiahli nezávislosť na pôvodnom dodávateľovi teplej vody. Tepelné čerpadlo úplne stačí pre dopyt na teplú vodu a preto nie je potrebná žiadna ďalšia prípojka na miestnu sieť. Účty jasne ukazujú, koľko elektriny bolo každý mesiac tepelným čerpadlom spotrebovanej. Celkové ceny sa znížili o neuveriteľných 70 %.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431