Thermia iTec Eco

  • Znižuje Vašu spotrebu energie až o 75 %
  • Obsahuje invertorovú technológiu
  • Pracuje pri vonkajšej teplote až -25 °C
  • Dodáva obrovské množstvo teplej vody (245–261 l)
  • Flexibilita – päť verzií vnútorných jednotiek
  • Chladivo R32 – ekologickejšie
  • Odmrazovanie, založené na aktuálnej požiadavke
  • Nízka prevádzková hlučnosť
  • Jedno riešenie pre veľa potrieb (vykurovanie, príprava TV, chladenie)
  • Thermia Online umožňuje ovládať Vaše tepelné čerpadlo odkiaľkoľvek
Thermia iTec Eco

A+++ Energetická trieda, pokiaľ je tepelné čerpadlo súčasťou integrovaného systému

A+++

A+++ Energetická trieda, pokiaľ je tepelné čerpadlo jediným zdrojom tepla. Výpočet energetickej triedy podľa smernice Eco-design 811/2013

A+++

Funkcie

 • Efektívny výkon vo všetkých ročných obdobiach

  Efektívny výkon vo všetkých ročných obdobiach

  Vďaka vysokému vykurovaciemu faktoru (COP) 4,85 (iTec Eco 5 v A7/W35 podle EN14511), Thermia iTec Eco poskytuje maximálne úspory.

  iTec Eco je stabilné a spoľahlivé tepelné čerpadlo vzduch / voda, so schopnosťou vykurovať i pri teplote vonkajšieho vzduchu až -25 °C.

  COP vypovedá o efektivite tepelného čerpadla a ukazuje vzťah medzi množstvom energie produkovanej a spotrebovanej. Čím je číslo vyššie, tým je systém lepší.

 • Invertorová technológia

  Invertorová technológia

  Thermia iTec Eco je vzduchové tepelné čerpadlo s invertorom (frekvenčným meničom kompresoru), ktorý neustále prispôsobuje výstupný vykurovací výkon tepelného čerpadla tak, aby pokrylo aktuálne tepelné požiadavky. Nikdy teda nepoužijete viac energie ako je nutné, a to vám ďalej zníži vaše účty.

 • Flexibilita

  Flexibilita

  Tepelné čerpadlo Thermia iTec Eco je dostupné v štyroch výkonových verziách: 1,1–5 kW; 1,7–8 kW v jednofázovom vyhotovení (230 V) a 1,7–8 kW; 3,4–12 kW; 3,4–16 kW v trojfázovom vyhotovení (400 V).

  Skladá sa z dvoch častí: samotné tepelné čerpadlo inštalované vonku a z vnútornej jednotky. Môžete si vybrať z piatich verzií vnútornej jednotky: Standard, Plus, Total, Total Compact a Total EQ, každá má odlišné vlastnosti. Výber vnútornej jednotky závisí od vybavenosti a zloženia vykurovacej sústavy. To zaisťuje, že nebudete platiť viac, ako je nevyhnutné, za vybavenie vnútornej jednotky.

 • Viac teplej vody a rýchlejšie (s vnútornou jednotkou Total, Total EQ a Total Compact)

  Viac teplej vody a rýchlejšie (s vnútornou jednotkou Total, Total EQ a Total Compact)

  Zásobníkový ohrievač teplej vody je vybavený našou technológiou TWS (Tap Water Stratification). TWS je patentovaná technológia spoločnosti Thermia, ktorá zaisťuje výnimočne rýchlu prípravu teplej vody a poskytuje 15% viac teplej vody.

  iTec Eco ponúka tri prevádzkové režimy prípravy teplej vody: Super-Eco, Eco a Comfort. Pokiaľ máte skromné požiadavky na prípravu teplej vody, môžete uprednostniť najnižšiu možnú spotrebu energie, s prevádzkovým módom Super-Eco. Pokiaľ však vyžadujete maximálny komfort dodávky teplej vody, vyššiu tepotu, väčšie množstvo, je pre Vás lepší prevádzkový režim Comfort. Každopádne môžete vždy prípravu teplej vody prispôsobiť svojim potrebám.

  Pri modeli iTec Eco 5 pri prevádzkovom režime Super-Eco, je možné dodávať až 261 litrov teplej vody namiešanej pre spotrebu na 40 °C.

 • Buďme ohľaduplnejší k životnému prostrediu

  Buďme ohľaduplnejší k životnému prostrediu

  V spoločnosti Thermia sa snažíme o zdravší životný štýl a znižovanie dopadu na životné prostredie. Preto naše tepelné čerpadlá typu vzduch / voda, využívajú ekologické chladivo R32.

  Chladivo R32 predstavuje inováciu vo všetkých ohľadoch. Je to látka, majúca výborné fyzikálne, resp. termomechanické vlastnosti, čo vedie k dosiahnutiu lepšej energetickej efektivity a hospodárnosti prevádzky (COP, SCOP). R32 má taktiež nižší GWP (potenciál globálneho oteplovania), a tým je lepšie pre životné prostredie.

 • Chlad v lete

  Chlad v lete

  Tepelné čerpadlo poskytuje teplo počas zimy. V lete je tento proces jednoducho obrátený. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z domu a pomocou chladiaceho okruhu a kompresoru ju predáva vonkajšiemu prostrediu a tým chladí (v princípe rovnaká technológia, ako je použitá vo vašej chladničke). Týmto spôsobom môže iTec Eco Vášmu domu počas leta poskytnúť efektívne chladenie.

 • Inteligentný riadiaci systém

  Inteligentný riadiaci systém

  Riadiaci systém monitoruje a ovláda tepelné čerpadlo a vykurovaciu sústavu. Tepelné čerpadlá Thermia spoľahlivo poskytujú Vášmu domu tú najlepšiu vnútornú klímu, s čo najnižšími možnými nákladmi.

  Riadiaci systém je veľmi ľahké ovládať. Na displeji sú zobrazené vykurovacie krivky a akonáhle je raz nastavený, už nemusíte viac naň myslieť. Zvyšovanie alebo znižovanie požadovanej teploty vykonáte stlačením jedného tlačidla.

 • Technológia Optimum

  Technológia Optimum

  Riadiaci systém nepretržite monitoruje prevádzkovú teplotu tepelného čerpadla a vykurovacej sústavy a pokiaľ je treba, automaticky upraví otáčky obehových čerpadiel. Obehové čerpadlá triedy A s premennými otáčkami garantujú, že prevádzka tepelného čerpadla je vždy prispôsobená podmienkam a požiadavkám užívateľa. To znamená, že si môžete byť istý, že Vaše tepelné čerpadlo bude vždy fungovať maximálne efektívne.

 • Odmrazovanie, na základe skutočnej potreby

  Odmrazovanie, na základe skutočnej potreby

  Počas zimnej prevádzky, využívajú vzduchové tepelné čerpadlá energiu uloženú vo vonkajšom vzduchu, zhodnocujú ju a používajú pre vykurovanie obytných priestorov. Za určitých podmienok (teplota a relatívna vlhkosť vonkajšieho vzduchu) sa na chladnom vonkajšom výmenníku – výparníku – začne objavovať námraza, znižujúca efektivitu prevádzky tepelného čerpadla. Odmrazovanie vonkajšieho výmenníku je zásadné pre udržanie dobrej efektivity prevádzky a funkčnosti celého systému. Odmrazovanie vždy spotrebováva energiu a malo by byť vykonané iba, pokiaľ je nevyhnuté a len po nevyhnutne dlhú dobu. Pri niektorých tepelných čerpadlách, je odmrazovanie nastavené periodicky, v pevných intervaloch, vzhľadom na podmienky.

  Thermia uprednostňuje sofistikovanejší spôsob odmrazovania. Automatické odmrazovanie, na základe vzniknutej požiadavky, je aktivované iba vtedy, pokiaľ je to skutočne potrebné a len nevyhnutne dlhú dobu. To minimalizuje spotrebu energie, ako pre odmrazovanie, tak pre celý systém. Výsledkom je vylepšený ročný vykurovací faktor.

 • Nízka hlučnosť

  Nízka hlučnosť

  iTec Eco je vďaka akusticky optimalizovanému konštrukčnému vyhotoveniu jedným z najťažších tepelných čerpadiel na trhu. Vďaka špičkovému akustickému vyhotoveniu má iTec Eco veľmi nízke hodnoty emitovaného hluku.

  Otáčky ventilátoru a kompresoru môžu byť, pre udržanie tichej prevádzky iTec Eco, obmedzené na určitú úroveň.

  Vďaka skvelému akustickému vyhotoveniu, nie sú, na umiestnenie vonkajšej jednotky, kladené tak prísne požiadavky, ako pri iných vzduchových tepelných čerpadlách. Vonkajšia jednotka môže byť umiestnená kdekoľvek, kde je to pre inštaláciu výhodné a bez starostí, že by hluk rušil napr. susedov.

 • Vykurovanie

  Vykurovanie

  Bežná vykurovacia sústava používa ako teplonosnú látku vykurovaciu vodu. Teplo je predávané vnútornému prostrediu vykurovacími telesami alebo podlahovým vykurovaním. Teplotný spád je zvyčajne 30-35 °C pre podlahové vykurovanie,  45-55 °C pre vykurovacie telesá. Tepelné čerpadlo Thermia ponúka alternatívu pre novostavby i rekonštrukcie s nižším množstvom emisií CO2, pričom je schopný pracovať aj s teplotami vykurovacej sústavy 55 °C.

 • Ohrievanie bazénu

  Ohrievanie bazénu

  iTec Eco môže byť ľahko doplnený príslušenstvom pre ohrev vody v bazéne po celý rok. Týmto spôsobom môžete využívať Váš bazén bez ohľadu na ročné obdobie s výrazne nízkymi nákladmi.

 • Thermia Online

  Thermia Online

  Aplikácia Thermia Online Vám umožní kontrolovať správnu funkciu tepelného čerpadla a vykurovacej sústavy, meniť teplotu, keď ste na dovolenke, alebo dostávať oznámenie, pokiaľ sa stane čokoľvek nezvyčajné. Náš online systém poskytne Vášmu inštalatérovi zrozumiteľné diagnostické údaje a umožní mu tiež rýchlo reagovať na oznámenie či zasiahnuť do nastavenia systému. Aplikácia Thermia Online je k dispozícii tak ako pre Android, tak i pre iPhone.

Vedeli ste, že …

Vedeli ste, že …

Vykurovanie s nízkymi emisiami CO2 je kľúčom k udržateľnému vývoju

Zemné a vzduchové tepelné čerpadlá majú potenciál znížiť emisie CO2 Vášho domu až o 75%, a tým môžu byť vašim osobným príspevkom k záväzku Európy na využitie 32% energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2030.

Thermia iTec Eco – Váš budúci zdroj energie pochádza zo Slnka

Thermia iTec je vzduchové tepelné čerpadlo, ktoré dokáže zaistiť vykurovanie a teplú vodu s voliteľnou možnosťou ohrevu vášho bazénu. Dokáže dokonca poskytnúť príjemné ochladenie počas horúceho leta. Vďaka nízkej hlučnosti a čistému dizajnu bez problému splynie s okolím.

Thermia iTec môže byť prispôsobené tak, aby vyhovovalo vašim špecifickým energetickým požiadavkám, nech už sú akékoľvek.

Thermia iTec Eco je vzduchové tepelné čerpadlo

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431