Prechod na obnoviteľné zdroje

Prechod na obnoviteľné zdroje

Lorem ipsum

Kvôli snahe znížiť náklady, maximalizovať komfort a zachovať udržateľnosť prírodných zdrojov, rastú neustále nároky na návrh budov, ich prevádzkovanie a taktiež znížiť ich energetické náročnosti. Dnešný trend nízkoenergetických budov alebo tzv. takmer nulových budov odráža radikálne zmeny v spôsobe, akým sú projektované a konštruované, aby sa znížil negatívny dopad na životné prostredie.

Viac než štvrtina emisií CO2 v Európe pochádza z vykurovania, osvetlenia a chodu prístrojov v našich domácnostiach. Z toho 80 % pripadá na vykurovanie obytných priestorov a prípravu teplej vody. Je zrejmé, že musíme hľadať ekologické alternatívy a účinnejšie spôsoby vykurovania našich domov a prípravy teplej vody.

Tepelné čerpadlá využívajú nízkopotenciálnu energiu uloženú v zemi, vo vzduchu alebo vode, zhodnocujú ju a pomocou nej vytvárajú príjemnú vnútornú klímu v budovách bez zbytočného zaťažovania životného prostredia. Pretože nie sú spaľované žiadne fosílne palivá, tepelné čerpadlá sú ohľaduplné k životnému prostrediu a napomáhajú spĺňať emisné limity.

Zemné a vzduchové tepelné čerpadlá majú potenciál znížiť emisie CO2 vášho domu až o 50 %, a tým môžu byť vašim osobným príspevkom k záväzku Európy na využitie 20 % energie z obnoviteľných zdrojov do roku 2020.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431