Štyri spôsoby odoberania energie

Zemné tepelné čerpadlá – horizontálny (plošný) zemný kolektor

Video – Zemné tepelné čerpadla – horizontálny zemný kolektor

Video – Zemné tepelné čerpadla – horizontálny zemný kolektor

Horizontálny zemný kolektor využíva pod povrchom akumulovanú slnečnú energiu. Pokiaľ je vŕtanie príliš komplikované alebo pokiaľ nechcete vŕtať z iných dôvodov, toto pre Vás môže byť dobrá voľba. Plošný zemný kolektor je uložený približne jeden meter pod povrchom a energia je tu odoberaná zo zeme.  Dĺžka slučky závisí od typu domu, veľkosti tepelného čerpadla a na špecifických podmienkach pozemku.

Výhody:

 • Nižšie inštalačné náklady v porovnaní s vertikálnou podzemnou slučkou (vrtom)
 • Môže byť tiež použitý pre odber tepla z vodnej plochy
 • Horizontálny zemný kolektor udržuje v priebehu roka vyrovnanú teplotu
 • Umožňuje aj chladenie

Zemné tepelné čerpadlá – vertikálna podzemná slučka (vrt)

Video – Zemné tepelné čerpadla – vertikálna podzemná slučka:

Vertikálna podzemná slučka odoberá nízkopotenciálnu energiu uloženú v zemnom podloží. Do podložia je vykonávaný vrt do zvyčajnej hĺbky medzi 100 až 200 metrov a do nej je vložená výstroj vrtu. Skutočná  hĺbka a počet vrtov závisí od typu domu, veľkosti tepelného čerpadla a od okolitých  podmienok.

Výhody:

 • Nie je podmienkou veľký pozemok
 • Malý zásah do pozemku
 • Umožňuje aj chladenie

Video – Zemné tepelné čerpadla – vertikálna podzemná slučka

Zdrojom je podzemná voda

Tepelné čerpadlá tohoto typu využívajú nízkopotenciálnu energiu podzemnej vody. Táto voda je čerpaná zo zdrojového vodného vrtu do výmenníku tepla nazývaného výparník (často sa kvôli prevencii chýb používa vsadený výmenník tepla), kde je táto energia tepelným čerpadlom odoberaná. Táto voda je potom vypúšťaná späť cez ďalší vrt (vsakovací). Toto riešenie je najlepšia voľba pre miesta, kde je ľahko dostupná podzemná voda.

Výhody:

 • Podzemná voda si po celý rok udržuje pomerne vysokú a stálu teplotu
 • Umožňuje aj chladenie

Zdrojom je vzduch

Pri použití vzduchového tepelného čerpadla nie sú potrebné žiadne výkopy či vrty.  Na miesto toho je energia odoberaná priamo z okolitého vzduchu. Pre ucelený systém, ktorý pokryje všetky nároky na vykurovanie vrátane prípravy teplej vody, potrebujete tepelné čerpadlo vzduch/voda. Oproti tomu tepelné čerpadlo vzduch/vzduch je schopný pokryť vykurovanie iba čiastočne a neposkytuje prípravu teplej vody.

Výhody:

 • Nižšie počiatočné náklady
 • Žiadne zásahy do zeme
 • Nie je treba veľký pozemok

Odpadový vzduch

Energia z odvádzaného teplého vnútorného vzduchu je znovu využitá pred tým, ako opustí budovu vetracím systémom. Táto odpadová energia môže byť znovu opätovne využitá jednotkou pre spätné získavanie tepla, ktoré zvyšuje teplotu nemrznúcej kvapaliny z primárneho zdroja tepla vstupujúceho do tepelného čerpadla a tým i výstupný výkon tepelného čerpadla a vykurovací faktor. Je vhodná tak ako pre malé domy, tak aj pre väčšie budovy. V komerčných budovách, kde vetracie systémy pracujú neustále, odpadový vzduch môže poskytnúť až 50 % energie, ktorá je potrebná k prevádzke budovy. Pre  tento systém je najvhodnejšie použiť tepelné čerpadlo vybavené invertorom (frekvenčným meničom), pretože tak sa môže tepelné čerpadlo automaticky prispôsobiť okamžitým prevádzkovým podmienkam.

Výhody:

 • Nižšie prevádzkové náklady a jednoduchšia inštalácia (menší kolektor alebo vrt)
 • Vylepšený ročný vykurovací faktor tepelného čerpadla
 • Ľahko sa kombinuje s existujúcim vykurovaním a vetracím systémom.

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431