Majitelia nehnuteľností

Nízkoenergetické budovy

Nízkoenergetická budova je budova, ktorá spotrebuje menej energie ako budova v stanovenom štandarde. Prvým krokom k trvalo udržateľnej, nízkoenergetickej budove je integrované plánovanie, ktoré hneď od samého začiatku uvažuje o celom životnom cykle budovy.

Správne zvolené tepelné čerpadlo zaistí širokú škálu aplikácií v jednom riešení, od vykurovania a prípravu teplej vody až po chladenie a ohrev bazénu. Tým sa vyhnete investovaniu do viacerých oddelených systémov a ich ďalšej údržbe. V súčasnej dobe je od novostavieb, vo viacerých krajinách, štandardne vyžadované splnenie požiadaviek energetickej náročnosti, a tak je veľmi dôležité vybrať si vhodný zdroj energie, ktorý bude i v budúcnosti udržateľný.

Tepelné čerpadlá tiež pracujú v súlade so súčasnými trendami, ako sú tepelne aktívne systémy budov (Thermally Active Building Systems – TABS), ktoré využívajú zotrvačnosť a akumuláciu vnútornej klímy od materiálu budovy a tým minimalizujú potrebu konvenčných technológií.

Náhrada & Rekonštrukcia

Úspory, ktoré môže tepelné čerpadlo poskytnúť, závisí od typu a veľkosti domu, jeho geografickom umiestnení (klíma prípadne geológia) a existujúcej vykurovacej sústavy.

Tepelné čerpadlá môžu byť prispôsobené existujúcim vykurovacím sústavám a dokonca kombinované s rôznymi druhmi doplnkových energetických zdrojov ako sú solárne energie alebo plyn. Tým sú ideálne pre renováciu, kde môžu byť inštalované ako súčasť rekonštrukcie. V týchto prípadoch tepelné čerpadlo nahradí existujúci systém, ktorý sa ešte môže výhodne využiť ako doplnkový zdroj tepla.

Aplikácie spracovania odpadového tepla priemyselných procesov

Priemyslové procesy vytvárajú obrovské množstvo nevyužitého tepla, ktoré je často marené (ako napr. pri práci hydraulických lisov a ťažkých stojov, sušičiek, pri varení, skladovaní potravin, alebo dokonca zo zvieracích exkrementov na farmách alebo z čističiek odpadových vôd). Tepelné čerpadlá môžu byť použité na spätné získavanie tepla a jeho ďalšieho využitia v mnohých aplikáciách. Čím teplejší je zdroj tepla, tým môžeme dosiahnuť vyššie úspory.

Víťazný koncept - tri funkcie v jednom zariadení

Všetky naše tepelné čerpadlá zem/voda na komerčné použitie zaisťujú niekoľko funkcií v jednom zariadení: vykurovanie, prípravu teplej vody a chladenie. Tepelné čerpadlá fungujú ako v kombinácií s radiátormi tak i s podlahovým vykurovaním.

Spoločnosť Thermia vyvinula unikátnu metódu prípravy teplej vody, ktorá sa nazýva „hot gas technology“ (technológia prehriatych pár). Tá umožňuje získavať zvýšené množstvo teplej vody s veľmi nízkymi nákladmi počas obdobia, kedy je budova vykurovaná. Naše tepelné čerpadlá sú schopné si poradiť s veľkými energetickými nárokmi v zime a nižšími požiadavkami v lete. Nie sú potrebné veľké zásobníky teplej vody, ani ďalšie prídavné systémy pre prípravu teplej vody.

Moderné budovy s veľkými sklenenými plochami sú skvelé pri nedostatku denného svetla, ale v lete často vedú k prehrievaniu budovy. Pasívne chladenie zaistí perfektnú vnútornú klímu po celý rok. V prípade potreby môže byť vyšší chladiaci výkon dosiahnutý pomocou aktívneho chladenia zapojením kompresoru do systému. Pasívne a aktívne chladenia sú oveľa ekonomickejšie ako tradičné klimatizácie (resp. chladenie).

Flexibilný energetický systém

Tepelné čerpadlá Thermia Mega sú dostupné vo výkonoch 11 kW až 88 kW. Taktiež je možné  zapojiť do kaskády (master – slave) a dosiahnuť tak výkon až 1400 kW. Kaskádovo zapojené tepelné čerpadlá sa spúšťajú optimalizovane v závislosti od potrebnej energie. To zaistí, že nie je spotrebovanej viac energie, ako je v každom jednotlivom okamihu požadované bez ohľadu na výkon celého zariadenia. Využitie kaskádového zapojenia Vám prináša možnosť rozdeliť investície na dve až tri fázy, alebo zväčšiť veľkosť vykurovacej sústavy, pokiaľ to bude neskôr potrebné.

Možnosť súčasného vykurovania i chladenia

Možnosť súčasného vykurovania a chladenia Vám ešte viac zníži prevádzkové náklady. Aby  sme toto dosiahli, musia byť tepelné čerpadlá paralelne napojené na dva buffer tanky (studený pre chladenie a teplý pre vykurovanie). Tepelné čerpadlo potom jednoducho začne chladiť miesto vykurovania alebo naopak- v závislosti od potrieb budovy. Pokiaľ je napríklad hotelová konferenčná miestnosť chladená, prebytočné teplo je použité na prípravu teplej vody  pre bazén či wellness.

5- ročná záručná doba

Pri Thermia Mega sa záruka týka všetkých funkčných dielov, a tým poskytuje pohodlie bez obáv z neočakávaných nákladov na náhradné diely. V prípade nutnosti opráv v dobe záruky, autorizovaný predajca bez čakania zaručí opravu s použitím originálnych dielov Thermia.

Thermia Online

Všetky tepelné čerpadlá môžu byť vybavené aplikáciou „Thermia Online“, ktorá umožní sledovať a ovládať Vaše zariadenie pomocou inteligentného telefónu alebo počítača. Náš online systém poskytne Vášmu inštalatérovi zrozumiteľné diagnostické údaje a umožní mu tak rýchlo reagovať na oznámenie, či zasiahnuť do nastavenia systému. Sledovanie a ovládanie online môže pomôcť optimalizovať energetickú účinnosť budov v rôznych lokáciach, ak ste kdekoľvek.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431