Čo je to nízkopotenciálna energia?

Čo je to nízkopotenciálna energia?

Lorem ipsum

Tepelné čerpadlá, ako zdroj tepla pre vykurovanie, sú klasifikované ako obnoviteľný zdroj energie a mala by byť zvažované už v počiatočnej fáze návrhu domu. Začlenením obnoviteľného zdroja energie pre vykurovanie a chladenie do vášho projektu významne znížite ročnú spotrebu energie, prevádzkové náklady i produkciu CO2.

Tepelné čerpadlá (vzduch/voda alebo zem/voda) pracujú na jednoduchom princípe: používajú energiu obsiahnutou vo vonkajšom vzduchu alebo v zemi a vyhotovuje ju pomocou chladiaceho okruhu do vašej vykurovacej sústavy. Nízkopotenciálna energia uložená v zemi alebo vzduchu je jednoducho odobraná, zhodnotená a môže byť využitá pre vykurovanie, prípravu teplej vody a vykurovanie bazénu. Obdobný proces slúži k ochladeniu. Týmto spôsobom nám príroda poskytuje možnosť dosiahnutia perfektného vnútorného tepelného komfortu, a to ekonomickým spôsobom s takmer nulovým negatívnym dopadom na životné prostredie.

Základný princíp je úžasne jednoduchý: odoberiete nízkopotenciálnu energiu, ktorá sa voľne vyskytuje vo vzduchu alebo v zemi, a zhodnotíte ju pomocou tepelného čerpadla na úroveň zodpovedajúcu potrebám vykurovania či chladenia vášho domu.

Výhody

  • Teplo v zime

    Teplo v zime

    Tepelné čerpadlo odoberá nízkopotenciálnu tepelnú energiu vonkajšiemu vzduchu alebo zeme. Toto teplo je zhodnotené chladiacim okruhom tepelného čerpadla na vyšší využiteľný teplotný potenciál vhodný pre vykurovanie a následne je distribuovaný pomocou vykurovacej sústavy – podlahovým vykurovaním, vykurovacími telesami alebo fancoily – do vnútorného prostredia domu.

  • Chlad v lete

    Chlad v lete

    V lete je tento proces jednoducho obrátený. Tepelné čerpadlo odoberá teplo z domu a pomocou chladiaceho okruhu a kompresoru ich odovzdáva vonkajšiemu prostrediu (do vrtu v zemi). Je to oveľa úspornejšie ako tradičný spôsob chladenia.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431