Thermia nastavuje novú latku v ekológii

Thermia nastavuje novú latku v ekológii

Thermia je priekopníkom v technológii tepelných čerpadiel už od svojho prvého vstúpenia na trh tepelných čerpadiel v roku 1973. Na základe svojich skúseností Thermia teraz predstavila najekologickejšie tepelné čerpadlo na svete.

Geotermálne tepelné čerpadlá patria medzi najefektívnejšie zdroje tepla pre vykurovanie, chladenie a prípravu teplej vody pre obytný sektor. Predstavením nového tepelného čerpadla Calibra Eco posunula Thermia výkon týchto zariadení ešte ďalej. S GWP hodnotou 628 kg je použitie chladiva R452B krokom k udržateľnej budúcnosti.

„Od samého začiatku, kedy bola Thermia založená, takmer pred 100 rokmi, bol jej úspech založený na schopnosti neustálej inovácie. Calibra Eco predstavuje posledný prielom v technológii tepelných čerpadiel a Thermia tak znovu udáva smer. Jedná sa o prvé a jediné zemné tepelné čerpadlo na svete s vysokým výkonom a zelenou technológiou (nízky GWP), ktoré spĺňa požiadavky prichádzajúceho EÚ nariadenia, vysvetľuje Semir Boughattas, generálny riaditeľ spoločnosti IVAR CS spol. s r.o., ktorá je distribútorom Thermia.“ S takto nízkym GWP má extrémne nízky dopad na životné prostredie a Calibra Eco je tak skvelé nie len v súčasnosti, ale taktiež pre budúce generácie. Môžeme si teraz užívať komfort a šetriť peniaze a energiu, zatiaľčo naše deti budú čerpať výhody pozitívneho vplyvu na životné prostredie.

GWP znamená Potenciál globálneho otepľovania a je to dnes najpresnejší ukazovateľ vplyvu chladiva na životné prostredie. GWP predstavuje kilogramy CO₂, teda ekvivalent CO₂. Vďaka unikátnemu konštrukčnému riešeniu potrebuje Calibra Eco nižší objem chladiva**, ako je potrebné pri iných tepelných čerpadlách. To má za následok extrémne nízky a neprekonateľný ekvivalent CO₂.

Thermia Calibra Eco je invertorom riadené zemné tepelné čerpadlo s výstupným výkonom v rozmedzí 2 až 16 kW. To robí z Calibra Eco ideálne zariadenie pre použitie v nových nízkoenergetických domoch, rovnako ako pre použitie v zrekonštruovaných starších objektoch.

Invertorová technológia použitá v tepelnom čerpadle dosahuje vynikajúce výsledky: ,,S novou ekologickou technológiou a svojím vynikajúcim výkonom je Calibra Eco perfektnou alternatívou k tradičným technológiám pre vykurovanie a chladenie pre všetky domy, kde je dostupný primárny zdroj tepla. Pri konkrétnych pracovných podmienkach môže Calibra Eco dodávať až šesťkrát viac energie, ako spotrebujete, čo dokazuje SCOP blížiaci sa k hodnote 6. Takúto efektivitu môže preukázať veľmi málo zariadení na svete. To znamená, že nemusíme obetovať výkon na úkor udržateľnosti rozvoja a ekológie. Calibra Eco osloví širokú škálu domácností, hľadajúcich spoľahlivé a efektívne riešenie vykurovania, chladenia a prípravy teplej vody. Calibra Eco naviac ponúka minimalizáciu negatívnych dopadov na životné prostredie.” Komentuje Jan Jokeš, produktový manažér v IVAR CS.

Thermia Calibra Eco ponúka najrýchlejšiu a najhospodárnejšiu prípravu teplej vody vo svojom segmente. Pre majiteľa nehnuteľnosti a pre rodinu to znamená veľa teplej vody, dodanej rýchlejšie a pri výrazne nižších nákladoch. Calibra Eco so vstavaným zásobníkovým ohrievačom teplej vody dodáva 260 litrov teplej vody na jedno nahriatie zásobníku. Počas každodennej prevádzky to znamená dosiahnutie úplného komfortu dodávky teplej vody v ranných aj včerených špičkách odberu. A pokiaľ by ani toto nestačilo, Calibra Eco je aj vo verzii Duo s oddeleným voľne stojacím zásobníkovým ohrievačom teplej vody MBH Calibra s prídavným objemom 200 alebo 300 litrov.

„Vo Švédsku má už väčšina budov tepelné čerpadlo. Berieme si z toho príklad a využívame súčasné príležitosti taktiež v Českej a Slovenskej republike, a vďaka novej zelenej technológii, obsiahnutej v Calibra Eco, budeme čerpať výhody hospodárnej prevádzky a zároveň znižovanie dopadov na životné prostredie vo forme zníženia emisií CO₂“ dodáva Semir Boughattas z IVAR CS.

Thermia Calibra je dostupné od februára 2021. Autorizovaní inštalační technici Thermia a IVAR CS Vám pomôžu vybrať správnu verziu Calibra Eco a pripravia energetickú kalkuláciu predpokladaných úspor pre Váš prípad.

* GWP, Potenciál globálneho otepľovania je množstvo tepla zachyteného skleníkovým plynom v atmosfére v porovnaní s teplom, zachyteným CO2 čo je referenčný plyn s hodnotou GWP 1. Čím nižší je GWP chladiva, tým je chladivo ekologickejšie a menej ovplyvňuje životné prostredie.

** Chladivo použité v Calibra Eco je R452B. Jedná sa o chladivo s nízkym GWP, perfektnými technickými parametrami a je úplne vyhovujúce novým smerniciam EÚ (Nariadenie o F-plynoch od 1.1.20215).

 

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás

Napíšte nám

Informujeme Vás, že vašu dohodu je možné kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy... viac
We inform you that your agreement may be withdrawn at any moment by sending an email message to our Data Protection Officer: info@thermia.com from the address that the agreement concerns. We inform you that you are not profiled. Your data will not be shared outside the European Economic Community or shared with multinational organizations. hide
Informujeme Vás, že správca osobných údajov poskytnutých vo vyššie uvedenej podobe... viac
We inform you that the administrator of the personal data provided in the form above is Thermia AB based in Box 950 671 29 Arvika. Please send all your questions and doubts to our Data Protection Officer at info@thermia.com. Your data will be processed in order to reply to the question according to the provision that data processing is lawful if it is necessary to carry out an agreement or prior to entering it. If you agree to the above, your data will also be used to send marketing content. You can find full information about your personal data in our privacy policy. hide
* Povinné pole

Thermia partner na Slovensku

IVAR SK, spol. s r.o.

IVAR SK, spol. s r.o.

+421 346 214 431